KUJAWY POMORZE Portal informacyjny o wsparciu społeczno-gospodarczym oferowanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przeciwdziałania COVID-19

search

Wsparcie społeczne

INFOGRAFIKA

Inne formy wsparcia edukacji

Inne formy wsparcia edukacji · e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego – ilustracja: komputer, na którym jest napis e-Usługi · Stacjonarne pracownie dydaktyczne w Kujawsko-Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli oraz mobilne pracownie dydaktyczne dla szkół w regionie - sterta książek · Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- tablica edukacyjna z animowanym wykładowcą obok, wzór jak poniżej I Projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego · kluczowy projekt województwa kujawsko-pomorskiego · wartość 105 544 725,01 zł · podniesienie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne wchodzące w skład infrastruktury społecznej, takie jak szpitale, szkoły, jednostki kultury · wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych · szczególny nacisk na aspekty takie jak: bogaty pakiet świadczonych usług, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, organizacja i zarządzanie w jednostkach samorządowych · trzy obszary: e-Zdrowie, e-Kultura, e-Edukacja Stacjonarne pracownie dydaktyczne w Kujawsko-Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli oraz mobilne pracownie dydaktyczne dla szkół w regionie · nowoczesne i atrakcyjne metody dydaktyczne w zakresie nauczania · podnoszenie kompetencji nauczycieli w stosowaniu najnowszych pomocy dydaktycznych „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” · wartość 28 329 588,90 zł · rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim · stosowanie w szkołach technologii informacyjnych i komunikacyjnych · podniesienie jakości nauczania oraz usprawnienie funkcjonowania 536 placówek oświatowych · wdrożenie nowoczesnych technik multimedialnych · 536 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko–pomorskiego · 2139 zestawów tablic interaktywnych