KUJAWY POMORZE Portal informacyjny o wsparciu społeczno-gospodarczym oferowanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przeciwdziałania COVID-19

search

Wsparcie gospodarcze

INFOGRAFIKA

Jakie działania wspieramy?

Stan aktualny na: 31.12.2020 r.

jakie działania wspieramy: 3 obszary działania - koszty utrzymania i działania statutowe/torba z zakupami - pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami/materiały informacyjne z napisem COVID - zwiększona działalność charytatywna/serce na dłoni WSPARCIE NA: - koszty utrzymania i działania statutowe: • opłacenie rachunków i zobowiązań • wypłatę wynagrodzenia dla pracowników • bieżące zakupy - pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami: • zaopatrzenie mieszkańców w maseczki • przygotowanie materiałów informacyjnych • pomoc w walce ze skutkami pandemii - zwiększona działalność charytatywna: • koszty zatrudnienia dodatkowego personelu • zakup posiłków dla potrzebujących • koszty dostarczania żywności - do 50 000 zł na jeden grant