KUJAWY POMORZE Portal informacyjny o wsparciu społeczno-gospodarczym oferowanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przeciwdziałania COVID-19

search

Poradnik dla mieszkańców

INFOGRAFIKA

Wiedza praktyczna

Stan aktualny na: 31.12.2020 r.

WIEDZA PRAKTYCZNA Informacje o działaniach urzędów i instytucji publicznych w związku z Covid-19 PRZED WIZYTĄ W URZĘDZIE SPRAWDŹ KONIECZNIE! - Jakie sprawy możesz załatwić online? - Jakie są aktualne godziny działania urzędów? - Jakie dokumenty możesz dostarczyć pocztą lub mailowo? - Jakie sprawy możesz załatwić telefonicznie? - Czy dany urząd posiada specjalne skrzynki na dokumenty, które ograniczą twój kontakt z urzędnikiem i stanie w kolejkach? - Jakie sprawy możesz załatwić/zarejestrować przez profil zaufany lub bankowość elektroniczną? DLACZEGO WARTO MIEĆ PROFIL ZAUFANY? Profil zaufany jest podpisem potwierdzającym tożsamość (przypisanym do konkretnego numeru PESEL). Pomoże Ci w załatwieniu wielu spraw urzędowych i formalnych: • Złożenie wniosku o dowód osobisty • Zapisanie dziecka do przedszkola • Wyrejestrowanie samochodu • Zgłoszenie narodzin dziecka • Uzyskanie Karty Dużej Rodziny • Sprawdzenie stanu konta emerytalnego i składkowego w ZUS • Zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy • Założenie działalności gospodarczej • Sprawdzenie liczby punktów karnych • Złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy • Złożenie wniosku o becikowe • Wpisanie do rejestru wyborców