KUJAWY POMORZE Portal informacyjny o wsparciu społeczno-gospodarczym oferowanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przeciwdziałania COVID-19

search

Wsparcie społeczne

INFOGRAFIKA

Wsparcie dla seniorów

Wsparcie dla seniorów

Wsparcie dla seniorów Kultura i edukacja 231 Klubów Seniora Kluby i 79 Uniwersytetów Trzeciego Wieku -> zajęcia plastyczne, muzyczne -> spotkania poświęcone tematom kulturalnym, tematom zdrowotnym -> spotkania ze specjalistami oraz wycieczki turystyczno- krajoznawcze Książka dla Seniora  pomoc w dostępie do literatury, kiedy biblioteki pozostają zamknięte Zdrowie Bransoletki życia (ROPS) -> urządzenie monitorujące z przyciskiem SOS i czujnikiem upadku -> funkcje komunikacji głosowej -> pozycja GPS -> pomiar tętna -> monitorowanie przez 24 godz. 7 dni w tygodniu -> wzywanie natychmiastowej pomocy -> szkolenie w obsłudze bransoletki Program zapobiegania upadkom -> finansowany przez samorząd województwa regionalnego -> W tegorocznej edycji programem zostanie objętych łącznie 864 mieszkańców naszego regionu -> kwota dofinansowania z budżetu województwa wyniesie blisko 250 tysięcy złotych Pomoc społeczna Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu (ROPS) - Dzienny opiekun - pomoc sąsiedzka - wolontariat - wsparcie opiekunów faktycznych - teleopieka -Regionalne Centrum Informacji Wsparcie samorządu - Dostarczanie ciepłych posiłków - Pomoc w zakupach - Wsparcie emocjonalne wykwalifikowanych opiekunów