KUJAWY POMORZE Portal informacyjny o wsparciu społeczno-gospodarczym oferowanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przeciwdziałania COVID-19

search

Wsparcie gospodarcze

INFOGRAFIKA

Wsparcie socjalne

Wsparcie socjalne

Informacja na temat rodzajów wsparcia socjalnego dla bezrobotnych.

Więcej informacji: https://wuptorun.praca.gov.pl/

WSPARCIE SOCJALNE WSPARCIE SOCJALNE: - PODNOSZENIE KWALIFIKACJI - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE STAŻE Umiejętności PODNOSZENIE KWALIFIKACJI - staże umiejętności praktyczne w miejscu pracy - bony stażowe gwarancja stażu u wybranego pracodawcy (ok. 6 miesięcy), - szkolenia Kursy ok. 25 godz. w tygodniu - bony szkoleniowe -trójstronne umowy szkoleniowe W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu. -przygotowanie zawodowe dorosłych Praktyczna nauka zawodu lub przyuczenia do pracy dorosłych. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE -zasiłek dla osób bezrobotnych Dla osób zarejestrowanych w PUP-ie, którzy w okresie 18 miesięcy przed rejestracją przepracowały co najmniej rok. -dodatek aktywizacyjny Dla osób, która podjęły pracę (samodzielne lub w wyniku skierowania przez PUP) -świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy Dla rolników, którzy stracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy