KUJAWY POMORZE Portal informacyjny o wsparciu społeczno-gospodarczym oferowanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przeciwdziałania COVID-19

search

Wsparcie gospodarcze

INFOGRAFIKA

Wsparcie WUP

Wsparcie WUP

Informacja na temat wsparcia oferowanego bezrobotnym przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Więcej informacji: https://wuptorun.praca.gov.pl/

BEZROBOTNI Wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy Rodzaje wsparcia - Pośrednictwo pracy -Pośrednictwo zawodowe -Formy wspierające podnoszenie kwalifikacji -Świadczenia pieniężne -Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Więcej informacji: https://wuptorun.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia